Xem xét nhân sự bổ nhiệm Phó Trưởng ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh
08:49, 26/08/2021

Sáng 25/8, Hội đồng tư vấn xem xét nhân sự giới thiệu ứng cử, bổ nhiệm giữ chức vụ lãnh đạo diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý và tuyển chọn cán bộ đi luân chuyển họp nghe các nhân sự dự kiến xem xét bổ nhiệm chức danh Phó Trưởng ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh bảo vệ chương trình hành động.