UBND tỉnh họp về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19
08:01, 26/08/2021

Chiều 24/8, UBND tỉnh tổ chức họp về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Các đồng chí: Đinh Quang Tuyên- Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Phạm Duy Hưng- Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đồng chủ trì.