Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Thị Minh Hoa làm việc với huyện Pác Nặm
16:36, 13/08/2021

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Thị Minh Hoa làm việc với huyện Pác Nặm.