Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Thị Minh Hoa làm việc với huyện Ba Bể
16:01, 13/08/2021

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Thị Minh Hoa làm việc với huyện Ba Bể.