Hội nghị BCH Đảng bộ tỉnh lần thứ tư: Thảo luận, thông qua các nghị quyết và bế mạc
10:32, 06/08/2021

Chiều 04/8, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tiếp tục chương trình làm việc, tiến hành thảo luận, biểu quyết thông qua các nghị quyết và bế mạc Hội nghị.