Hỗ trợ HTX phát triển
07:27, 11/08/2021

Những năm gần đây, các cấp, ngành chức năng của tỉnh đã tích cực triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, hiệu quả để hỗ trợ các HTX phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động. ​​​​​​​