Đồng chí Phương Thị Thanh- Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, làm việc tại huyện Pác Nặm
14:21, 25/08/2021

Đồng chí Phương Thị Thanh- Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, làm việc tại huyện Pác Nặm