Dỡ bỏ các điểm phong tỏa tại TP. Bắc Kạn
21:02, 01/08/2021

Dỡ bỏ các điểm phong tỏa tại TP. Bắc Kạn