Công bố quyết định bổ nhiệm Phó Chánh Văn phòng Tỉnh ủy, Phó Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy
10:33, 07/08/2021

Công bố quyết định bổ nhiệm Phó Chánh Văn phòng Tỉnh ủy, Phó Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy