Chuyển hàng hóa, nhu yếu phẩm của Nhân dân Bắc Kạn hỗ trợ Thành phố Hồ Chí Minh
13:43, 28/08/2021

Chuyển hàng hóa, nhu yếu phẩm của Nhân dân Bắc Kạn hỗ trợ Thành phố Hồ Chí Minh