Bí xanh thơm Ba Bể được mùa, được giá
09:05, 12/08/2021

Trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, sự năng động của những người nông dân trồng bí và các HTX trên địa bàn huyện Ba Bể đã giúp duy trì ổn định đầu ra cho nông sản địa phương.