Bắc Kạn kịp thời đáp ứng nhu cầu xét nghiệm SARS-CoV-2 cho người dân
10:27, 07/08/2021

Bắc Kạn kịp thời đáp ứng nhu cầu xét nghiệm SARS-CoV-2 cho người dân