Bắc Kạn hỗ trợ Nhân dân tỉnh Bình Dương khoảng 140 tấn hàng hóa
08:24, 31/08/2021

Bắc Kạn hỗ trợ Nhân dân tỉnh Bình Dương khoảng 140 tấn hàng hóa