UBND tỉnh họp về công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới
11:29, 16/07/2021

Chiều 14/7, UBND tỉnh tổ chức họp về công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới. Các đồng chí: Nguyễn Long Hải- Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Phạm Duy Hưng- Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đồng chủ trì.