Thực thi mục tiêu phát triển trong trạng thái bình thường mới
15:15, 14/07/2021

Đối thoại phát triển địa phương năm 2021 do Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp với Cơ quan phát triển quốc tế Hoa Kỳ tại Việt Nam tổ chức sáng 13/7 tại Hà Nội đã thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm, đề xuất những sáng kiến, các giải pháp cho sự phát triển của các địa phương trong điều kiện thực thi “mục tiêu kép”.