Kỳ họp thứ hai, HĐND tỉnh khoá X: Các đại biểu thảo luận và thông qua một số nghị quyết
14:46, 14/07/2021

Kỳ họp thứ hai, HĐND tỉnh khoá X: Các đại biểu thảo luận và thông qua một số nghị quyết