Kiểm tra việc thực hiện công tác dân vận giai đoạn 2016 - 2021 tại TP. Bắc Kạn
07:23, 09/07/2021

Kiểm tra việc thực hiện công tác dân vận giai đoạn 2016 - 2021 tại TP. Bắc Kạn