Hội nghị trực tuyến sơ kết sản xuất nông, lâm nghiệp 6 tháng đầu năm
16:46, 19/07/2021

Sáng 16/7, UBND tỉnh Bắc Kạn tổ chức Hội nghị trực tuyến sơ kết sản xuất nông, lâm nghiệp 6 tháng đầu năm; triển khai Nghị quyết số 10-NQ/TU ngày 22/4/2021 của BCH Đảng bộ tỉnh; Đề án cơ cấu lại ngành Nông nghiệp tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2020 - 2025 và kế hoạch thực hiện các đề án cho cán bộ chủ chốt các cấp.