Gặp mặt ĐBQH khóa XIV và những người trúng cử ĐBQH khóa XV tỉnh Bắc Kạn
23:56, 15/07/2021

Gặp mặt ĐBQH khóa XIV và những người trúng cử ĐBQH khóa XV tỉnh Bắc Kạn