Đồng chí Hoàng Duy Chinh thăm và tặng quà gia đình người có công với cách mạng tại Chợ Đồn
16:39, 16/07/2021

Đồng chí Hoàng Duy Chinh thăm và tặng quà gia đình người có công với cách mạng tại Chợ Đồn