Đóng góp ý kiến vào dự thảo Nghị quyết về phát triển công nghiệp tỉnh Bắc Kạn
16:38, 24/06/2021

Đóng góp ý kiến vào dự thảo Nghị quyết về phát triển công nghiệp tỉnh Bắc Kạn