Phát huy di sản Then gắn với phát triển du lịch
10:00, 10/09/2022
Bắc Kạn là một trong 11 tỉnh thuộc khu vực Trung du và Miền núi phía Bắc được UNESCO ghi danh là địa phương có di sản Then. Đây không chỉ là niềm vinh dự, tự hào đối với cộng đồng các dân tộc Tày, Nùng, Thái, mà còn là điều kiện thuận lợi để tỉnh xây dựng kế hoạch bảo tồn và phát huy di sản Then Tày Bắc Kạn gắn với phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, trọng tâm là phát triển du lịch.