Chợ Mới: Tổ chức lớp truyền dạy hát Then -  đàn Tính

13:42, 06/06/2022

Vừa qua, Phòng Văn hoá – Thông tin huyện Chợ Mới tổ chức lớp truyền dạy hát Then -  đàn Tính tại xã Yên Cư.

Tiết mục múa bát của các học viên tham gia lớp học
Tiết mục múa bát của các học viên tham gia lớp học.

Tham gia lớp học có hơn 20 học viên là thành viên Câu lạc bộ hát Then - đàn Tính của xã Yên Cư. Trong thời gian 07 ngày (từ 27/5 - 02/6), các nghệ nhân, biên đạo múa đã truyền dạy những làn điệu hát Then cổ, kỹ thuật đánh đàn Tính, một số làn điệu dân ca Tày và các điệu múa của dân tộc Tày.

Đây một hoạt động thiết thực nhằm tạo điều kiện phát triển khả năng, kỹ năng và nâng cao trình độ về nghệ thuật hát Then, đành Tính trong mọi tầng lớp nhân dân trên địa bàn xã Yên Cư. Đồng thời, phát hiện và bồi dưỡng những cá nhân có năng khiếu về môn nghệ thuật này, góp phần bảo tồn, khai thác và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc./.

Huyền Thương

 


Ý kiến bạn đọc