Nghiệm thu Câu lạc bộ hát then - đàn tính huyện Na Rì

13:51, 22/11/2021

Ngày 21/11, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bắc Kạn phối hợp tổ chức chương trình Báo cáo, nghiệm thu Câu lạc bộ hát then - đàn tính huyện Na Rì.

Đại diện Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Phòng Văn hóa - Thông tin huyện tặng đàn tính cho Câu lạc bộ hát then - đàn tính huyện Na Rì.

Câu lạc bộ hát then - đàn tính huyện Na Rì là một trong số các câu lạc bộ được hỗ trợ thành lập theo Kế hoạch số 66/KH-SVHTTDL ngày 02/3/2021 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc xây dựng mô hình câu lạc bộ hát then - đàn tính năm 2021.

Trước đó, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tiến hành các bước, gồm: Điều tra nhu cầu; thành lập ban vận động (Ban chủ nhiệm lâm thời); lập danh sách hội viên ban đầu; soạn thảo quy chế hoạt động; lựa chọn địa điểm để tổ chức sinh hoạt câu lạc bộ; hoàn thiện hồ sơ thành lập câu lạc bộ; tổ chức dàn dựng, tập luyện chương trình nghệ thuật.

Trong chương trình, các thành viên của Câu lạc bộ hát then - đàn tính huyện Na Rì đã biểu diễn các tiết mục hát, múa đặc sắc đáp ứng yêu cầu chuyên môn và thời lượng của một chương trình biểu diễn văn nghệ theo kế hoạch đề ra.

Một tiết mục do Câu lạc bộ hát then - đàn tính huyện Na Rì biểu diễn trong chương trình báo cáo, nghiệm thu.

Trong năm 2021, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp xây dựng 04 câu lạc bộ hát then - đàn tính tại các địa phương, gồm: Na Rì, Chợ Đồn, Bạch Thông và TP. Bắc Kạn.

Theo kế hoạch, trong năm 2022 tỉnh sẽ phối hợp xây dựng 04 câu lạc bộ tại các huyện còn lại. Đây là hoạt động nhằm cụ thể hóa nội dung Quyết định số 222/QĐ-UBND ngày 17/02/2020 của UBND tỉnh về việc ban hành kế hoạch triển khai Nghị quyết số 29-NQ/TU ngày 16/12/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về bảo tồn và phát huy giá trị các di sản văn hóa, lịch sử trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn, giai đoạn 2020 - 2030./.

Hoàng Vũ


Ý kiến bạn đọc