Bình chọn video “Liên hoan cán bộ thư viện tuyên truyền giới thiệu sách năm 2021”

05:33, 31/10/2021

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức bình chọn video “Liên hoan cán bộ thư viện tuyên truyền giới thiệu sách năm 2021” trên kênh “Sách và Trí tuệ Việt”, do Vụ Thư viện quản lý, tại địa chỉ: bit.ly/lienhoanttgts2021

 

Thời gian bình chọn bắt đầu từ 10 giờ ngày 01/11 đến 10 giờ ngày 10/11/2021. Việc bình chọn qua 02 bước (phải thực hiện đầy đủ 02 bước mới được tính điểm bình chọn hợp lệ), gồm:

Bước 1: Người dùng trên mạng video Youtube truy cập và nhấn nút đỏ Đăng ký (Subcribe) Kênh “Sách và Trí tuệ Việt” (phía góc phải bên dưới video) hoặc tại địa chỉ: bit.ly/youtubeSachvaTritueViet

Bước 2: Bình chọn cho video này bằng cách xem, yêu thích.

“Liên hoan cán bộ thư viện tuyên truyền giới thiệu sách năm 2021” được tổ chức nhằm tuyên truyền, phổ biến những tài liệu về cuộc đời, sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh; và ý nghĩa, tầm quan trọng của việc tìm ra con đường cứu nước của Người; về vai trò lãnh đạo của Đảng và Bác Hồ trong hai cuộc kháng chiến giành độc lập dân tộc và xây dựng đất nước; về những truyền thống lịch sử, văn hóa, các cuộc đấu tranh anh dũng chống giặc ngoại xâm của dân tộc. Qua đó, khơi dậy truyền thống yêu nước, niềm tự hào dân tộc, khát vọng cống hiến, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, bồi đắp niềm tin đối với Đảng, Bác Hồ, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của người dân, đặc biệt là thế hệ trẻ trong học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và xây dựng, phát triển đất nước.

Các đơn vị tham gia "Liên hoan tuyên truyền giới thiệu sách năm 2021" gồm: Thư viện tỉnh/thành phố: An Giang, Bắc Kạn, Bắc Ninh, Cao Bằng, Đà Nẵng, Đắk Nông, Đồng Nai, Đồng Tháp, Kiên Giang, Quảng Trị, Phú Thọ, Sơn La, Thái Bình, Thanh Hóa, Trà Vinh, Tuyên Quang; Học viện Cảnh sát Nhân dân; Công an tỉnh Điện Biên./.

P.V


Ý kiến bạn đọc