Nghiệm thu Câu lạc bộ hát Then - đàn Tính thành phố Bắc Kạn
Tối 28/11, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp tổ chức chương trình Báo cáo, nghiệm thu Câu lạc bộ hát then - đàn tính thành phố Bắc Kạn.