Đề xuất tăng học phí các bậc học - nhiều ý kiến chưa đồng tình

17:42, 10/05/2022

Có nhiều ý kiến chưa đồng tình với dự kiến mức thu học phí các bậc học ở khu vực thành thị trong dự thảo Nghị quyết Quy định mức thu học phí đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập từ năm học 2022-2023 trên địa bàn tỉnh ( Dự thảo đang được cơ quan chủ trì soạn thảo là Sở Giáo dục và Đào tạo Bắc Kạn xin ý kiến rộng rãi trước khi báo cáo UBND tỉnh xem xét trình HĐND tỉnh thông qua tại Kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh khoá X ). Phóng viên Báo Bắc Kạn đã phỏng vấn đồng chí Ma Thế Quyên- Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo để làm rõ hơn vấn đề này.

Đồng chí Ma Thế Quyên-Giám đốc Sở Giáo dục & Đào tạo Bắc Kạn
Đồng chí Ma Thế Quyên- Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Bắc Kạn.

P.V:  Xin đồng chí cho biết, hiện nay các bậc học trên địa bàn tỉnh đang thực hiện mức thu học phí theo quy định nào?

Đồng chí Ma Thế Quyên: Những năm gần đây, các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh thực hiện thu học phí theo Nghị quyết số 11/2018/NQ-HĐND ngày 17/7/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định mức thu học phí đối với giáo dục mầm non và phổ thông công lập từ năm học 2018-2019 đến năm học 2020-2021 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn. Cụ thể:

Khu vực thành thị bao gồm 04 phường trung tâm thành phố Bắc Kạn và thị trấn trung tâm của các huyện. Trong đó 04 phường Đức Xuân, Sông Cầu, Phùng Chí Kiên, Nguyễn Thị Minh Khai và các thị trấn trung tâm huyện, gồm: Chợ Rã, Bằng Lũng, Phủ Thông, Yến Lạc, Đồng Tâm, mức học phí đối với mầm non là 72.000 đồng, THCS 65.000 đồng, THPT 67.000 đồng, GDTX cấp THPT 67.000 đồng/tháng/học sinh. Các phường Xuất Hoá, Huyền Tụng của TP. Bắc Kạn, học phí bậc học mầm non là 69.000 đồng, THCS là 62.000 đồng, THPT là 64.000 đồng, GDTX cấp THPT là 64.000 đồng/tháng/học sinh.

Khu vực miền núi bao gồm thị trấn Nà Phặc và các xã còn lại của tỉnh Bắc Kạn, mức thu học phí đối với bậc học mầm non là 23.000 đồng, THCS là 19.000 đồng, THPT là 22.000 đồng; GDTX cấp THPT là 22.000 đồng/tháng/học sinh.

P.V: Cơ sở nào để Sở Giáo dục và Đào tạo xây dựng Dự thảo Nghị quyết quy định về mức thu học phí đối với các bậc học trên địa tỉnh nói chung và khu vực thành thị nói riêng từ năm học 2022-2023?

Đồng chí Ma Thế Quyên: Sở Giáo dục và Đào tạo căn cứ vào Nghị định số 81/2021/NĐ-CP ngày 27/8/2021 của Chính phủ Quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập, giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo để xây dựng dự thảo Nghị quyết này. Tại khoản 2 Điều 9 của Nghị định số 81/2021/NĐ-CP quy định về khung học phí năm học 2022-2023 có quy định rõ:

"Đối với vùng thành thị mức sàn học phí đối với giáo dục mầm non, tiểu học, giáo dục phổ thông là 300.000 đồng/học sinh/ tháng. Mức trần học phí đối với mầm non, tiểu học là 540.000 đồng/học sinh/tháng; đối với học sinh THCS, THPT là 650.000 đồng/học sinh/tháng.

Đối với vùng nông thôn mức sàn học phí đối với mầm non, tiểu học, THCS là 100.000 đồng/học sinh/tháng, THPT là 200.000 đồng/học sinh/tháng. Mức trần học phí đối với mầm non, tiểu học là 220.000 đồng/học sinh/tháng, THCS là 270.000 đồng/học sinh/tháng và THPT là 330.000 đồng/học sinh/tháng.

Đối với vùng dân tộc thiểu số và miền núi, mức sàn học phí đối với  mầm non, tiểu học,THCS là 50.000 đồng/học sinh/tháng, THPT là 100.000 đồng/học sinh/tháng. Mức trần học phí đối với mầm non, tiểu học là 110.000 đồng/học sinh/tháng, THCS là 170.000 đồng/học sinh/tháng, THPT 220.000 đồng/học sinh/tháng.

HĐND tỉnh căn cứ vào quy định trên để quyết định khung học phí hoặc mức học phí cụ thể đối với các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập thuộc thẩm quyền và quyết định sắp xếp, phân loại các vùng trên địa bàn để các cơ sở áp dụng mức thu học phí."

PV: Theo tìm hiểu của phóng viên, được biết có nhiều ý kiến cho rằng mức thu học phí đối với khu vực thành thị ở các bậc học là khá cao (gấp khoảng 4 lần so với trước đây) và thắc mắc về dự kiến cách phân loại vùng khu vực thành thị trên địa bàn tỉnh. Xin đồng chí cho biết cụ thể về vấn đề này?

Nghị quyết số 11/2018/NQ-HĐND ngày 17/7/2018 quy định mức thu học phí đối với giáo dục mầm non và phổ thông công lập từ năm học 2018-2019 đến năm học 2020-2021 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn đã phân vùng các đơn vị hành chính xã, phường, thị trấn thành 2 vùng gồm: Thành thị và miền núi trong đó thành thị gồm các phường ở thành phố Bắc Kạn và thị trấn ở trung tâm các huyện. Vùng miền núi gồm: Thị trấn Nà Phặc và các xã trên địa bàn tỉnh để xác định mức thu học phí theo từng vùng.

Để có cơ sở xác định vùng thành thị, vùng dân tộc thiểu số và miền núi, trước khi xây dựng dự thảo Nghị quyết, Sở GD&ĐT đã xin ý kiến UBND các huyện, thành phố về việc phân vùng và mức thu học phí. Các đơn vị cơ bản nhất trí với việc phân vùng theo quy định tại Nghị quyết số 11/2018/NQ-HĐND ngày 17/7/2018 và mức thu như dự thảo Nghị quyết.

Theo điểm a khoản 2 Điều 9 Nghị định số 81/NĐ-CP ngày 27/8/2021 của Chính phủ thì HĐND tỉnh sẽ quyết định việc sắp xếp, phân loại các vùng trên địa bàn để các cơ sở giáo dục áp dụng mức thu học phí.

Về sự phù hợp của Nghị quyết: Với việc lấy ý kiến rộng rãi trên toàn tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo rất mong nhận được những ý kiến đóng góp của các tổ chức, cá nhân, đặc biệt là phụ huynh học sinh để khi nghị quyết được ban hành sẽ phù hợp và có tính khả thi. Sau khi hết thời gian xin ý kiến đối tượng chịu tác động, Sở Giáo dục và Đào tạo sẽ tổng hợp, nghiên cứu hoàn thiện dự thảo Nghị quyết, tham mưu cho UBND tỉnh trình HĐND tỉnh xem xét, quyết định cụ thể quy định việc phân vùng và mức thu học phí sao cho phù hợp với điều kiện thực tế và các quy định hiện hành.

P.V: Xin cảm ơn đồng chí!

Phương Thảo (thực hiện)


Ý kiến bạn đọc