Hội Khuyến học tỉnh Bắc Kạn: Đại hội khóa IV, nhiệm kỳ 2021 - 2026

15:17, 15/09/2021

Sáng 15/9, Hội Khuyến học tỉnh Bắc Kạn tổ chức Đại hội khóa IV, nhiệm kỳ 2021-2026. Tới dự có đồng chí Phạm Duy Hưng- Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể cùng 60 đại biểu đại diện cho trên 64.000 hội viên.

Toàn cảnh Đại hội
Quang cảnh Đại hội.

 

Nhiệm kỳ vừa qua, Hội Khuyến học các cấp trên địa bàn tỉnh đã làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương về công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập. Nhờ đó, hoạt động khuyến học, khuyến tài đã đi vào nền nếp; ý thức tham gia học tập, học tập suốt đời của các tầng lớp nhân dân có nhiều chuyển biến tích cực. Việc triển khai và nhân rộng các mô hình “Gia đình học tập”, “Dòng họ học tập”, “Cộng đồng học tập”, “Đơn vị học tập” đạt kết quả tốt. Trong nhiệm kỳ qua, trên địa bàn tỉnh có hơn 280.000 lượt hộ đạt danh hiệu “Gia đình học tập”, hơn 160 lượt dòng họ đạt danh hiệu “Dòng họ học tập”, hơn 5.300 lượt thôn, tổ dân phố, tiểu khu đạt danh hiệu “Cộng đồng học tập”, hơn 2.000 lượt đơn vị đạt danh hiệu “Đơn vị học tập”. Công tác thi đua khen thưởng, phát hiện và nhân rộng các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến về công tác khuyến học được chú trọng. Quỹ khuyến học được quan tâm xây dựng...

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, hoạt động khuyến học của tỉnh còn gặp một số khó khăn như: Tổ chức Hội ở một số cơ quan, đơn vị và cơ sở còn lúng túng trong triển khai các hoạt động, chưa tham mưu tốt cho cấp ủy, chính quyền trong công tác khuyến học, khuyến tài và xây dựng xã hội học tập. Nhận thức của Nhân dân về học tập vẫn chủ yếu dành cho trẻ em, chưa quan tâm đúng mức tới việc học tập của người lớn trong cộng đồng. Công tác vận động xây dựng quỹ khuyến học các cấp chưa nhiều…

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Duy Hưng ghi nhận và biểu dương những thành tích mà Hội Khuyến học tỉnh đã được trong nhiệm kỳ qua. Đồng chí đề nghị, trong nhiệm kỳ mới, các cấp Hội Khuyến học tỉnh cần tiếp tục thực hiện tốt công tác tham mưu để tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền và sự phối hợp của các ban, ngành, đoàn thể đối với công tác khuyến học từ tỉnh đến cơ sở. Quán triệt Kết luận 49-KL/TW của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 11/CT-TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập và xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện. Thường xuyên làm tốt công tác tuyên truyền, vận động về Hội. Các cấp hội, tổ chức hội chú ý công tác tập huấn về nghiệp vụ hoạt động Hội. Tiếp tục củng cố, kiện toàn, xây dựng hệ thống tổ chức Hội các cấp ngày một phát triển, vững mạnh đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ khuyến học trong thời kỳ mới. Triển khai thực hiện Đề án đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng giai đoạn 2021-2030. Các cấp Hội phối hợp, khuyến khích các tổ chức, lực lượng xã hội, nhà hảo tâm để tặng học bổng, phương tiện, vật dụng để động viên, giúp đỡ học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Các cấp Hội tiếp tục làm tốt công tác thi đua khen thưởng, phát hiện, nhân rộng các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến về công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập.

BCH ra mắt Đại hội
BCH Hội Khuyến học tỉnh lần thứ IV, nhiệm kỳ 2021-2026 ra mắt Đại hội.

Đại hội bầu Ban Chấp hành Hội Khuyến học lần thứ IV, nhiệm kỳ 2021-2026 gồm 25 người. Ban Chấp hành khóa IV họp phiên đầu tiên, bầu đồng chí Triệu Đức Lân- nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh, nguyên Bí thư Thành ủy Bắc Kạn giữ chức vụ Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh khóa IV, nhiệm kỳ 2021-2026.

Đại hội thống nhất một số chỉ tiêu cơ bản như: Phấn đấu 95% số hộ gia đình trên địa bàn tỉnh là hội viên khuyến học; 82% gia đình được công nhận “Gia đình học tập”, 80% dòng họ được công nhận “Dòng họ học tập”…

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Duy Hưng trao Cờ thi đua của Chủ tịch UBND tỉnh cho các tập thể dẫn đầu trong phong trào thi đua năm 2020.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Duy Hưng trao Cờ thi đua của UBND tỉnh cho Hội Khuyến học tỉnh.

Nhân dịp này, UBND tỉnh trao Cờ thi đua xuất sắc năm 2020 cho Hội Khuyến học tỉnh; tặng Bằng khen cho 05 tập thể và 06 cá nhân; Hội Khuyến học tỉnh tặng Giấy khen cho 09 tập thể và 02 cá nhân có thành tích tiêu biểu xuất sắc trong công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2015-2021 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

Văn Lạ - Việt Bắc


Ý kiến bạn đọc