Học sinh tựu trường vào ngày 01/9

15:47, 11/08/2021

 

UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 1479/QĐ-UBND ngày 10/8/2021 về kế hoạch năm học 2021 - 2022 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên.

Ngày khai giảng năm học mới vào Chủ nhật (ngày 05/9/2021).
Khai giảng năm học mới 2021 - 2022 sẽ diễn ra vào ngày Chủ nhật 05/9/2021.

Theo đó, học sinh các cấp học sẽ tựu trường vào ngày 01/9/2021 (thứ Tư). Riêng đối với lớp 1 tựu trường ngày 23/8/2021.

Ngày 05/9/2021 (Chủ nhật) tổ chức khai giảng năm học mới.

Bắt đầu thực hiện kế hoạch dạy học đối với các cấp học từ ngày 06/9/2021 (thứ Hai).

Đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông: Có 35 tuần thực học. Học kỳ I từ ngày 06/9/2021 đến ngày 15/01/2022 (có 18 tuần thực học, còn lại dành cho các hoạt động khác). Học kỳ II từ ngày 17/01/2022 đến ngày 24/5/2022 (có 17 tuần thực học, còn lại dành cho các hoạt động khác).

Đối với giáo dục thường xuyên (thực hiện Chương trình giáo dục THCS và THPT): Có 32 tuần thực học. Học kỳ I từ ngày 06/9/2021 đến ngày 15/01/2022 (có 16 tuần thực học, còn lại dành cho các hoạt động khác). Học kỳ II từ ngày 17/01/2022 đến ngày 24/5/2022 (có 16 tuần thực học, còn lại dành cho các hoạt động khác). Kết thúc năm học trước ngày 31/5/2022.

Thi tốt nghiệp THPT, thi học sinh giỏi quốc gia và thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia: Theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Thi học sinh giỏi cấp tỉnh cấp THCS, cấp THPT: Hoàn thành trước ngày 16/4/2022 theo hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo.

Xét công nhận hoàn thành chương trình tiểu học và xét công nhận tốt nghiệp THCS trước ngày 30/6/2022. Hoàn thành tuyển sinh vào các lớp đầu cấp học năm học 2022-2023 trước ngày 31/7/2022.

UBND tỉnh giao cho Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức chỉ đạo thực hiện kế hoạch thời gian năm học 2021 - 2022 theo đúng quy định; quyết định cho học sinh nghỉ học trong trường hợp thời tiết quá khắc nghiệt, thiên tai và bố trí học bù vào thời gian thích hợp, bảo đảm thời gian nghỉ của giáo viên trong năm học. Trường hợp đặc biệt, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh quyết định thời gian nghỉ học và thời gian kéo dài năm học./.

Thanh Huyền

 


Ý kiến bạn đọc