Hội Nhà báo Việt Nam triển khai công tác thi đua, khen thưởng năm 2022
Sáng 16/5, tại Thanh Hóa, Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022.