Hội đồng Tư vấn xem xét nhân sự bổ nhiệm Giám đốc Sở Xây dựng và Phó Giám đốc Sở Tư pháp
13:44, 08/12/2022
BBK - Sáng 08/12, Hội đồng Tư vấn xem xét nhân sự giới thiệu ứng cử, bổ nhiệm giữ chức vụ lãnh đạo diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý và tuyển chọn cán bộ đi luân chuyển tỉnh Bắc Kạn họp xem xét nhân sự