Thêm 3 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 tại huyện Ba Bể và Chợ Đồn
​​​​​​​Theo báo cáo nhanh của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, trên địa bàn tỉnh vừa phát hiện thêm 3 trường hợp dương tính với vi rút SARS-CoV-2 tại hai huyện Ba Bể và Chợ Đồn. Như vậy, trong ngày 08/12, toàn tỉnh phát hiện 04 trường hợp dương tính với vi rút SARS-CoV-2 tại hai huyện Ba Bể, Chợ Đồn và TP. Bắc Kạn (trường hợp dương tính với vi rút SARS-CoV-2 tại TP. Bắc Kạn đã được phát hiện trước đó cùng ngày).