Lan tỏa hình ảnh đất và người Vĩnh Phúc đến bạn bè quốc tế
08:16, 01/12/2022
Sáng 30/11, tại Trung tâm lễ hội Tây Thiên, UBND tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức Lễ phát động trồng cây năm 2023 vì mục tiêu “Phát triển du lịch và bảo vệ môi trường”.