Ngày 03/12, các khu vực trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn trời rét đậm, rét hại
07:47, 03/12/2022
Ngày 02/12, chịu hưởng của áp cao lạnh lục địa có cường độ ổn định nên ở các khu vực trên địa bàn tỉnh trời rét đậm, rét hại.