Lấy ý kiến góp ý dự thảo Đề án xây dựng Trường Chính trị tỉnh Bắc Kạn đạt chuẩn
16:57, 08/12/2022
BBK- Sáng 08/12, Trường Chính trị tỉnh Bắc Kạn tổ chức Hội nghị xin ý kiến tư vấn dự thảo Đề án xây dựng Trường Chính trị tỉnh Bắc Kạn đạt chuẩn.