Bắc Kạn có 3 đại biểu tham dự Hội nghị viết văn trẻ toàn quốc
Hội Nhà văn Việt Nam vừa có văn bản gửi các tỉnh, thành phố trong cả nước về danh sách đại biểu tham dự Hội nghị Viết văn trẻ toàn quốc lần thứ X, năm 2021.