“Tết Độc lập” trong sáng tác của văn nghệ sĩ Bắc Kạn
09:52, 06/09/2022
Như bao người con đất Việt, Quốc khánh 02/9 luôn mang lại cảm xúc tự hào, đong đầy tình yêu quê hương, đất nước, cũng từ đây nhiều tác phẩm văn học, nghệ thuật ý nghĩa đã được sáng tạo và thể hiện những màu sắc riêng của các tác giả Bắc Kạn.