Ấm lòng “Của Pang”
Bằng sự tinh tế và niềm tự hào dân tộc, nhà thơ Dương Khâu Luông đã đưa đến bạn đọc nhiều hình ảnh về cuộc sống đời thường của đồng bào người Tày. Tác phẩm “Của Pang” là bài thơ đặc sắc, giản dị về một trong những nét đẹp văn hóa của con người vùng cao.