Đảng ủy Quân sự tỉnh tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 623 về công tác hậu cần

17:22, 24/06/2022

Sáng 24/6, Đảng ủy Quân sự tỉnh Bắc Kạn tổ chức tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 623-NQ/QUTƯ của Quân ủy Trung ương về công tác hậu cần Quân đội đến năm 2020 và những năm tiếp theo. Thiếu tướng Trần Văn Kình- Phó Tư lệnh Quân khu 1 dự và phát biểu chỉ đạo. Đồng chí Hoàng Duy Chinh- Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh chủ trì Hội nghị.

Quang cảnh Hội nghị
Quang cảnh Hội nghị.

 

Báo cáo tại hội nghị cho thấy, trong 10 năm thực hiện Nghị quyết số 623-NQ/QUTƯ của Quân ủy Trung ương về công tác hậu cần Quân đội đến năm 2020 và những năm tiếp theo, Đảng ủy Quân sự tỉnh đã đạt được một số kết quả quan trọng, toàn diện. Đảng ủy đã phát huy được vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy chỉ huy; trách nhiệm của cán bộ, nhân viên, chiến sĩ đối với công tác hậu cần; phát huy tốt các nguồn lực để xây dựng tiềm lực, thế trận hậu cần trong khu vực phòng thủ. Bảo đảm đầy đủ, kịp thời hậu cần cho nhiệm vụ sãn sàng chiến đấu, đột xuất và nhiệm vụ thường xuyên, góp phần nâng cao đời sống bộ đội. Thực hiện tốt việc quản lý, thực hành tiết kiệm, phòng, chống tham nhũng lãng phí, từng bước xây dựng ngành Hậu cần vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Hội nghị thảo luận, thống nhất đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, đó là: Tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chỉ huy, các cấp; làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục, quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm nghị quyết, chỉ thị, mệnh lệnh của cấp trên về công tác hậu cần. Nâng cao nhận thức, trách nhiệm, phát huy tính chủ động sáng tạo, ý thức tự giác của cán bộ, chiến sĩ trong thực hiện công tác hậu cần.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Thiếu tướng Trần Văn Kình- Phó Tư lệnh Quân khu 1 ghi nhận, biểu dương, đánh giá cao kết quả mà Đảng ủy Quân sự tỉnh Bắc Kạn đạt được qua 10 năm triển khai thực hiện Nghị quyết 623-NQ/QUTƯ của Quân ủy Trung ương; Kế hoạch của Quân khu 1 về công tác hậu cần Quân đội đến năm 2020 và những năm tiếp theo. Đồng chí yêu cầu trong thời gian tới, Đảng ủy Quân sự tỉnh tiếp tục tăng cường tuyên truyền giáo dục nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác hậu cần, làm cho cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị có nhận thức trách nhiệm tốt, ý chí quyết tâm cao, thực hiện thắng lợi, toàn diện các mặt công tác.

Căn cứ đặc điểm tình hình nhiệm vụ đơn vị, tiếp tục cụ thể hóa các mục tiêu, giải pháp của Nghị quyết và Kế hoạch của Quân khu vào nghị quyết lãnh đạo hằng tháng và từng năm của Đảng ủy, kế hoạch công tác của người chỉ huy; kịp thời điều chỉnh, bổ sung chủ trương, biện pháp lãnh đạo, khắc phục triệt để khâu yếu, mặt yếu. Nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả công tác bảo đảm hậu cần cho thực hiện nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất của đơn vị.

Chủ động tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương và phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành của địa phương đầu tư ngân sách xây dựng cơ sở hạ tầng, công trình thiết yếu, gắn mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Thực hiện nghiêm túc nguyên tắc, nền nếp chế độ công tác hậu cần, xây dựng đội ngũ cán bộ, nhân viên chuyên môn có đủ phẩm chất, năng lực, phương pháp tác phong công tác thực sự sâu sát, trách nhiệm, cần, kiệm, liêm chính… đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ được giao.

Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Duy Chinh phát biểu tại Hội nghị
Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Duy Chinh phát biểu tại Hội nghị.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh Hoàng Duy Chinh cảm ơn các đồng chí lãnh đạo Quân khu 1 trong thời gian qua đã quan tâm tạo điều kiện cho Đảng ủy Quân sự tỉnh thực hiện tốt công tác hậu cần quân đội. Những ý kiến phát biểu chỉ đạo của Thiếu tướng Trần Văn Kình- Phó Tư lệnh Quân khu 1 sẽ được Đảng ủy Quân sự tỉnh tiếp thu nghiêm túc và quán triệt, triển khai trong toàn Đảng ủy. Đảng ủy Quân sự tỉnh mong muốn Đảng ủy Quân khu tiếp tục quan tâm chỉ đạo trong lĩnh vực quân sự - quốc phòng, để Đảng ủy Quân sự tỉnh hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

 

Bộ CHQS tỉnh tặng Gi ấy khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị quyết 623
Bộ CHQS tỉnh tặng Giấy khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị quyết 623.

 

Nhân dịp này, có 02 tập thể và 02 cá nhân vinh dự được Bộ Tư lệnh Quân khu 1 tặng Bằng khen; 02 tập thể và 04 cá nhân được Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tặng Giấy khen vì có thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị quyết số 623./.

Việt Bắc


Ý kiến bạn đọc