Tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn người dân phòng chống cháy rừng

15:29, 07/03/2022

Cùng với chủ động bám sát sự chỉ đạo của Bộ Công an, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và Công an tỉnh để tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác tham mưu xây dựng phong trào toàn dân tham gia phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (PCCC và  CNCH), Công an tỉnh còn phối hợp với các ngành, địa phương tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn người dân trang bị các biện pháp phòng ngừa, xử lý tình huống hạn chế thấp nhất nguy cơ cháy rừng. Nhờ đó, công tác phòng cháy, chữa cháy rừng (PCCCR) trên địa bàn tỉnh có nhiều chuyển biến tích cực.

đội chữa cháy và CNCH thuộc Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH
Cán bộ Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh Bắc Kạn hướng dẫn người dân, chủ rừng tại xã Nông Thượng (TP. Bắc Kạn) phòng cháy, chữa cháy rừng khi đốt dọn thực bì.

Theo thống kê từ Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh, trong năm 2021, trên địa bàn tỉnh xảy ra 06 vụ cháy rừng. Các vụ cháy rừng khi phát hiện đã được huy động lực lượng chữa cháy kịp thời, không để xảy ra cháy lớn, tổng diện tích bị thiệt hại chỉ gần 4,4ha. Số vụ cháy và tổng diện tích bị thiệt hại trong năm tiếp tục giảm so với những năm trước.

Với chức năng, nhiệm vụ được giao, trong những năm qua, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH tham mưu cho Công an tỉnh phối hợp với các ngành chức năng, thực hiện nhiều nội dung biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả trong công tác PCCC rừng, như: Phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh tham mưu đề xuất Tỉnh ủy, UBND tỉnh ban hành kế hoạch, quyết định, phương án chỉ đạo, thực hiện PCCCR.

Nhằm chủ động trong việc chuẩn bị lực lượng chữa cháy rừng được hiệu quả, xử lý ngay từ khi mới phát sinh, Công an tỉnh duy trì 02 đội chữa cháy và CNCH thuộc Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH tại TP. Bắc Kạn và huyện Chợ Mới; Công an cấp huyện và 108 xã, phường, thị trấn, bố trí lực lượng thường trực chữa cháy và CNCH. Toàn tỉnh cũng kiện toàn 08 ban chỉ đạo cấp huyện; 137 ban chỉ huy cấp xã; 09 ban chỉ huy là các chủ rừng; hướng dẫn xây dựng, duy trì 1.327 tổ, đội PCCCR tại các thôn và chủ rừng; hướng dẫn UBND cấp xã thành lập, kiện toàn, củng cố 1.170 tổ, đội dân phòng tại 100% các xã, thôn, tổ với 13.251 đội viên.

Công tác tuyên truyền về PCCCR được lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH phối hợp và triển khai thực hiện đồng bộ, toàn diện. Nội dung tuyên truyền tập trung phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật, văn bản chỉ đạo, hướng dẫn về PCCC, trách nhiệm của các ngành, các cấp, các đơn vị, tổ chức, chủ rừng và người dân trong công tác PCCC nói chung và PCCCR nói riêng; tác hại, tính chất nguy hiểm của cháy rừng; các nguyên nhân cháy và giải pháp phòng ngừa; biện pháp xử lý các tình huống cháy rừng; công tác tự kiểm tra an toàn về PCCCR cho các chủ rừng; biện pháp sử dụng lửa an toàn trong sản xuất, sinh hoạt, thông tin về dự báo, cảnh báo nguy cơ cháy rừng.

Qua việc phối hợp thực hiện tuyên truyền, kiến thức và ý thức về chấp hành công tác PCCCR của đội PCCCR, dân phòng và đặc biệt là người dân, chủ rừng được nâng lên. Các tổ, đội tham gia tích cực trong việc xây dựng mô hình điển hình tiên tiến, phát động phong trào toàn dân PCCC. Qua đó, chính quyền địa phương, các chủ rừng đã làm tốt công tác phòng cháy rừng; khi các vụ cháy xảy ra, lực lượng tại địa phương đã phát hiện kịp thời, thông tin và tổ chức chữa cháy hiệu quả góp phần giảm thiểu số vụ và thiệt hại.

Tuy nhiên, qua đánh giá của Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, mặc dù lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH đã có nhiều cố gắng, chủ động trong công tác PCCCR, nhưng vẫn còn gặp rất nhiều khó khăn, như: Tổng diện tích rừng của tỉnh lớn (theo công bố hiện trạng rừng năm 2020 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn thì tổng diện tích rừng của tỉnh là 372.666,5ha, trong đó 273.329,4ha rừng tự nhiên, còn lại là rừng trồng). Qua khảo sát, rừng tự nhiên trên địa bàn tỉnh chủ yếu là rừng thứ sinh, hỗn giao nứa - gỗ, vầu - gỗ với cấu trúc rừng nhiều tầng tán, lớp thảm mục dày, vật liệu cháy tập trung, rừng trồng đa số thuần loài, đồng tuổi với các loài cây dễ cháy được trồng thành từng dải tương đối lớn do đó tiềm ẩn nguy cơ cháy cao. Cùng với đó là tình trạng đốt nương làm rẫy, xử lý thực bì, việc vi phạm trong sử dụng lửa trần tại các khu dân cư, người dân sinh sống làm việc gần rừng vẫn còn diễn ra, tiềm ẩn nguy các cơ dẫn đến cháy rừng.

Để chủ động trong công tác PCCCR năm 2022, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH đưa ra các biện pháp khuyến cáo bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy rừng với các nhiệm vụ trọng tâm như sau: Chủ động trong việc nắm bắt, cập nhật thông tin về thời tiết, khí hậu, thực hiện tốt công tác dự báo tình hình, cấp dự báo cháy rừng, vùng trọng điểm nguy cơ cháy rừng cao đặc biệt là vào đợt cao điểm mùa hanh khô, để kịp thời triển khai các biện pháp PCCCR. Thực hiện tốt công tác phối hợp tham mưu cho UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện công tác PCCCR theo các văn bản của Chính phủ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Công an và Phương án PCCCR tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2021-2025. Tiếp tục thực hiện Kế hoạch phối hợp số 263/KHPH-CAT-SNN&PTNT ngày 23/6/2021 giữa Công an tỉnh và Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trong công tác PCCCR./.

Việt Bắc


Ý kiến bạn đọc