Tiểu ban An ninh trật tự xã hội phòng, chống dịch COVID-19 họp phiên thứ nhất

21:43, 14/09/2021

Ngày 13/9, tại Hà Nội, Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, thành viên Ban Chỉ đạo Quốc gia, Trưởng Tiểu ban An ninh trật tự xã hội thuộc Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 chủ trì phiên họp phiên họp thứ nhất của Tiểu ban.

Hình ảnh tại cuộc họp. Nguồn: TTXVN

Tiểu ban An ninh trật tự xã hội thuộc Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 tổ chức phiên họp thứ nhất để triển khai Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, Trưởng ban Ban Chỉ đạo Quốc gia, cùng Quyết định của Trưởng Tiểu ban về kiện toàn Tiểu ban An ninh trật tự xã hội; đồng thời quán triệt, triển khai Kế hoạch của Tiểu ban về bảo đảm an ninh, trật tự an toàn xã hội thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phòng, chống dịch COVID-19.

Tại phiên họp, các đại biểu đã nghe Trung tướng Tô Ân Xô, Chánh Văn phòng Bộ Công an, thông báo Quyết định số 1438/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch COVID-19; công bố Quyết định số 7178/QĐ-TBANTTXH ngày 7/9/2021 của Trưởng Tiểu ban về việc kiện toàn Phó trưởng Tiểu ban và Thành viên Tiểu ban An ninh trật tự xã hội; thông qua quy chế làm việc, phân công nhiệm vụ các thành viên Tiểu ban; trình bày tóm tắt Kế hoạch, theo đó xác định 5 mục tiêu, yêu cầu, 8 nhóm nhiệm vụ công tác trọng tâm, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng bộ, ngành là thành viên Tiểu ban và các bộ có liên quan, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phối hợp theo chức năng trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự phục vụ phòng, chống dịch COVID-19.

Phát biểu kết luận phiên họp, Bộ trưởng Tô Lâm khẳng định, thời gian vừa qua, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Trưởng ban Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, Tiểu ban An ninh trật tự xã hội đã chủ động kiện toàn thành viên Tiểu ban, ban hành quy chế làm việc, phân công nhiệm vụ thành viên Tiểu ban; chỉ đạo ban hành nhiều kế hoạch, phương án bảo đảm an ninh, trật tự trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp. Lực lượng công an đã kịp thời phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn nhiều âm mưu, hoạt động lợi dụng diễn biến phức tạp của dịch bệnh để kích động các hoạt động gây mất an ninh, trật tự; phát huy mạnh mẽ vai trò của lực lượng công an cấp cơ sở, triển khai quyết liệt công tác bảo đảm an ninh, trật tự, phòng, chống tội phạm, bám cơ sở, bám dân để tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân chấp hành nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch bệnh.

Bộ trưởng Tô Lâm yêu cầu, thời gian tới, để đạt được mục tiêu cao nhất “Giữ ổn định chính trị xã hội, bảo đảm an ninh quốc gia, bảo đảm yên dân, yên ổn lòng dân, bảo vệ sức khỏe và tính mạng của người dân; không để xảy ra bất ổn chính xã hội, tuyệt đối không để xảy ra xung đột xã hội”, các thành viên Tiểu ban cần căn cứ Kế hoạch của Tiểu ban, phân công nhiệm vụ, quy chế làm việc để chỉ đạo tổ chức thực hiện có hiệu quả theo tinh thần “chống dịch như chống giặc”; phát huy cao độ trách nhiệm, chủ động tham mưu, đề xuất với Trưởng Tiểu ban các biện pháp thực hiện nhiệm vụ thuộc lĩnh vực được phân công.

Bộ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh, tập trung lực lượng, biện pháp nắm chắc tình hình từ sớm, từ xa, từ cơ sở, chú trọng tham mưu với Đảng, Nhà nước các biện pháp phòng, chống dịch bệnh, huy động sức mạnh quốc tế, sức mạnh trong nước tham gia công tác phòng, chống dịch bệnh, lộ trình thực hiện phòng, chống dịch bệnh và phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống. Các lực lượng chức năng cần chủ động giải quyết kịp thời, nhanh gọn các vụ việc phức tạp phát sinh về an ninh, trật tự liên quan dịch bệnh và công tác phòng, chống dịch bệnh, không để kéo dài, tạo phản ứng dây chuyền; đẩy mạnh tấn công, trấn áp tội phạm, nhất là tội phạm xuất phát từ khó khăn về kinh tế - xã hội, việc làm, lợi dụng cả nước đang tập trung chống dịch để thực hiện hành vi phạm tội, không để tội phạm lộng hành hoặc phát sinh tình hình trật tự xã hội phức tạp.

Các thành viên Tiểu ban cần thường xuyên sơ kết, điều chỉnh, bổ sung các kế hoạch, phương án bảo đảm an ninh, trật tự phục vụ nhiệm vụ phòng, chống dịch COVID-19 cho phù hợp với diễn biến tình hình; kịp thời khắc phục những hạn chế, bất cập, phát huy các mặt tích cực, kết quả đạt được để bảo đảm an ninh, trật tự phục vụ chống dịch đạt hiệu quả cao nhất./.

Theo dangcongsan.vn


Ý kiến bạn đọc