Tháng 5 về Cốc Đán
Trong tháng 5 này, chúng tôi có dịp đến thăm di tích lịch sử Hoàng Phài tại xã Cốc Đán (Ngân Sơn), nơi Bác Hồ đã từng đến cách đây 77 năm.