Phát triển bền vững vùng quýt Bạch Thông: Bài 3: Thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ
Dù trải qua những khó khăn nhất định nhưng quýt vẫn là cây trồng chủ lực được huyện Bạch Thông xác định giữ vững vùng sản xuất trong những năm tới. Vì thế, nhiều giải pháp đã và đang được huyện triển khai nhằm phát triền bền vững loại cây ăn quả đặc sản này.