THÔNG BÁO Triển khai phầm mềm thông tin Giấy nhận diện phương tiện vận chuyển hàng hóa phục vụ phòng, chống dịch bệnh Covid-19 (Cấp mã QRCODE tự động)

14:23, 31/08/2021
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Ý kiến bạn đọc