Hội nghị lấy ý kiến góp ý cho Dự thảo Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở

16:11, 10/05/2022

Chiều 10/5, Đoàn ĐBQH tỉnh Bắc Kạn tổ chức Hội nghị lấy ý kiến góp ý cho Dự thảo Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở. Phó Trưởng đoàn ĐBQH chuyên trách tỉnh Hồ Thị Kim Ngân chủ trì Hội nghị.

Quang cảnh Hội nghị
Quang cảnh Hội nghị.

Dự thảo Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở gồm 07 chương, 74 Điều. Tại hội nghị, các đại biểu thống nhất tên gọi, về sự cần thiết ban hành Luật; tên gọi, nội dung các quy định trong Luật tương đối đầy đủ, phản ánh rõ các pháp lý về quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm pháp lý của các đối tượng thụ hưởng và thực hiện, phù hợp với Hiến pháp. Các đại biểu đề nghị bổ sung một số nội dung, nhằm làm rõ thêm phạm vi, đối tượng điều chỉnh như: Đề nghị xem xét lại một số quy định về việc ủy quyền tại khoản 3, Điều 4 cho phù hợp (ủy quyền phải chứng thực, công chứng mới có giá trị). Về quy định công khai bắt buộc, cần quy định cụ thể thời gian gửi cho Nhân dân, tránh trường hợp công khai trong thời gian ngắn, người dân không đủ thời gian tiếp nhận. Về hình thức dân chủ đối với doanh nghiệp, đề nghị bổ sung thêm loại hình hợp tác xã. Cần quy định những người sử dụng lao động phải thực hiện công khai nghị quyết hội nghị người lao động. Cần bổ sung thêm loại hình giám sát là qua thông tin đại chúng. Đối với cơ chế bảo đảm dân chủ, đề nghị bổ sung chế tài để ngăn việc lợi dụng dân chủ để chống phá mất đại đoàn kết. Đề nghị quy định lại các quy định như hội nghị người lao động, thanh tra nhân dân… đối với các đơn vị nhỏ dưới 10 người…

Ý kiến của các đại biểu được Đoàn ĐBQH tỉnh ghi nhận, tổng hợp trình Quốc hội và có ý kiến tại Kỳ họp Quốc hội trong thời gian tới đây./.

Việt Bắc


Ý kiến bạn đọc