Phát hiện phát phá rừng trái pháp luật tại xã Thượng Quan

08:35, 25/12/2021

Hạt Kiểm lâm huyện Ngân Sơn phối hợp với UBND xã Thượng Quan theo dõi địa bàn và thực hiện tuần tra, kiểm tra từ ngày 10 - 12/12, qua đó đã phát hiện 12 vị trí rừng tự nhiên bị phát phá trái pháp luật tại thôn Pù Pót, xã Thượng Quan.

Kết quả kiểm tra thực tế tại hiện trường ban đầu xác định như sau: Rừng khoanh nuôi tái sinh chưa có trữ lượng thuộc quy hoạch rừng sản xuất có 06 điểm bị phát phá với diện tích 2,443ha; lâm sản bị thiệt hại 16,468m3 gỗ tròn thuộc loài thông thường từ nhóm V đến nhóm VIII và 7.355 cây vầu.

Rừng tự nhiên nghèo kiệt thuộc quy hoạch rừng sản xuất có 06 điểm bị phát phá với diện tích 3,597ha, lâm sản bị thiệt hại 106,245m3 gỗ tròn thuộc loài thông thường từ nhóm V đến nhóm VIII và 13.999 cây vầu.

Hiện, Hạt Kiểm lâm huyện đang phối hợp với các cơ quan chức năng của huyện khẩn trương tiến hành xác minh làm rõ và lập hồ sơ xử lý theo quy định của pháp luật./.

P - Q

         

 


Ý kiến bạn đọc