Pác Nặm: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật

10:25, 19/12/2021

 

Xác định công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) có vai trò quan trọng trong việc chuyển tải chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến mọi tầng lớp Nhân dân. Theo đó, huyện Pác Nặm luôn chú trọng, quan tâm, chỉ đạo nâng cao hiệu quả hoạt động PBGDPL trên địa bàn.

Ngay từ đầu năm 2021, UBND huyện đã kịp thời kiện toàn Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật huyện, xây dựng lại Quy chế hoạt động, phân công rõ trách nhiệm cho từng thành viên hội đồng cấp huyện phụ trách các lĩnh vực, địa bàn, chỉ đạo các xã kiện toàn lại toàn bộ hoạt động của tổ hòa giải cơ sở, đội ngũ tuyên truyền viên pháp luật cho phù hợp với thực tế.  

Công an xã Bộc Bố ( Pác Nặm) thường xuyên thăm nắm địa bàn.

 

Trong năm 2021, huyện Pác Nặm đã thực hiện tuyên truyền được 753 buổi với trên 43.000 lượt người tham gia. UBND các xã thực hiện được 132 buổi với trên 10.000 lượt người tham gia. Qua đó đã tạo sự chuyển biến về nhận thức, tư tưởng và sự đồng thuận của Nhân dân trong việc chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, góp phần làm cho hệ thống chính trị ở cơ sở hoạt động có hiệu lực, hiệu quả./.

Nguyễn Nghĩa

 


Ý kiến bạn đọc