Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật năm 2021”

20:49, 20/09/2021

Theo Kế hoạch số 443/KH-UBND ngày 15/7/2021 của UBND tỉnh Bắc Kạn, Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật năm 2021” tổ chức từ 08 giờ 00 phút ngày 20/9/2021.

Chị Đặng Thương Huyền- Cán bộ Thanh tra thành phố Bắc Kạn tham gia Cuộc thi trực tuyến Tìm hiểu pháp luật năm 2021.
Chị Đặng Thương Huyền- cán bộ  Phòng Thanh tra thành phố Bắc Kạn tham gia Cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu pháp luật năm 2021".

Đối tượng tham gia là công dân Việt Nam có độ tuổi từ đủ 15 tuổi trở lên, hiện đang sinh sống, làm việc và học tập trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn, trừ thành viên Ban Tổ chức, Tổ Thư ký, người phụ trách kỹ thuật của hệ thống phần mềm Cuộc thi.

Nội dung Cuộc thi nhằm tìm hiểu một số quy định của Luật Cư trú năm 2020; Luật Bảo vệ môi trường năm 2020. Hình thức thi trực tuyến. 

Cuộc thi diễn ra trong thời gian 30 ngày, kể từ 08 giờ 00 phút ngày 20/9/2021 và kết thúc lúc 08 giờ 00 phút ngày 20/10/2021. Người tham gia thi phải thực hiện 02 phần thi trong thời gian tối đa 25 phút, tính từ khi đăng nhập làm bài.

Thể lệ, câu hỏi Cuộc thi được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Bắc Kạn và Trang thông tin điện tử Liên đoàn Lao động tỉnh.

Bích Ngọc

 


Ý kiến bạn đọc