63 sản phẩm tham gia Chương trình OCOP năm 2021

13:57, 16/08/2021

Năm 2021, toàn tỉnh phấn đấu hoàn thành 20 sản phẩm nông sản thực phẩm đạt tiêu chuẩn OCOP. Đến thời điểm hiện nay, các tổ chức, cá nhân trên toàn tỉnh đã gửi hồ sơ đăng ký 63 sản phẩm tham gia Chương trình OCOP.

Gian hàng sản phẩm OCOP huyện Chợ Đồn có sức tiêu thụ tốt.

Trong đó, huyện Bạch Thông có 20 sản phẩm, Ba Bể 11 sản phẩm, thành phố Bắc Kạn 9 sản phẩm,  Na Rì 8 sản phẩm, Chợ Đồn 7 sản phẩm, Chợ Mới 5 sản phẩm, Pác Nặm 3 sản phẩm. Riêng huyện Ngân Sơn không có sản phẩm tham gia. Các sản phẩm tham gia Chương trình OCOP năm nay được đánh giá tương đối tốt khi xây dựng đầy đủ câu chuyện sản phẩm, xây dựng được quy mô vùng nguyên liệu cũng như phương án bảo vệ môi trường cụ thể...

Sau khi thẩm định, đánh giá những sản phẩm đủ điều kiện sẽ được Văn phòng Điều phối xây dựng nông thôn mới đề nghị các địa phương hỗ trợ các chủ thể nâng cao năng lực sản xuất, hoàn thiện cơ sở vật chất, máy móc trang thiết bị, bao bì, nhãn mác, hồ sơ… để tham gia đánh giá phân hạng sao trong thời gian tới./.

P – Q

 


Ý kiến bạn đọc