Công bố xã Thanh Thịnh đạt chuẩn nông thôn mới

15:09, 17/05/2022

Sáng 17/5, huyện Chợ Mới tổ chức Lễ công bố xã Thanh Thịnh đạt chuẩn nông thôn mới năm 2021. Tới dự có các đồng chí: Hoàng Thu Trang- Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Đinh Quang Tuyên- Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh và lãnh đạo một số sở, ban, ngành của tỉnh.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh trao Bằng công nhận nông thôn mới và tặng hoa chúc mừng xã Thanh Thịnh.

 

Năm 2020, xã Thanh Thịnh được sáp nhập từ 2 đơn vị hành chính là xã Thanh Bình và xã Nông Thịnh. Sau khi sáp nhập, Đảng ủy, HĐND, UBND xã Thanh Thịnh đã xây dựng kế hoạch, kiện toàn và thành lập ban chỉ đạo xây dựng NTM, ban hành các chủ trương và nghị quyết chuyên đề về xây dựng NTM để triển khai thực hiện các tiêu chí. Với sự chung sức, đồng lòng của cấp ủy, chính quyền và Nhân dân địa phương, đến năm 2021, xã đã hoàn thành 19 tiêu chí NTM.

Đến nay, các trục đường xã, thôn của địa phương đã cơ bản được cứng hóa; hơn 65% kênh mương được kiên cố hóa; 100% trường học đạt chuẩn quốc gia; tỷ lệ hộ được dùng nước hợp vệ sinh là 97,7%; các công trình y tế, giáo dục, nhà văn hóa trên địa bàn… được xây mới, nâng cấp, tạo điều kiện nâng cao đời sống mọi mặt cho Nhân dân. Thu nhập bình quân của xã đạt 39,06 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 6,95% (tính theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2016-2020).

Đồng chí Đinh Quang Tuyên- Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh trao Bằng khen của UBND tỉnh cho xã Thanh Thịnh.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Đinh Quang Tuyên- Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh ghi nhận, biểu dương sự cố gắng nỗ lực của cấp ủy, chính quyền và Nhân dân các dân tộc xã Thanh Thịnh trong việc hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Đồng chí đề nghị trong thời gian tới, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân địa phương tập trung thực hiện tốt một số nội dung như: Nâng cao trách nhiệm, tăng cường vai trò lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền trong thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới; tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động để người dân chủ động, nhiệt tình, tích cực tham gia xây dựng xây dựng nông thôn mới, giữ vững và nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt chuẩn; thực hiện tốt phong trào thi đua “Bắc Kạn chung tay xây dựng nông thôn mới”, Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Chỉ đạo rà soát, bổ sung, điều chỉnh quy hoạch xây dựng nông thôn mới gắn với thực hiện chủ chương tái cơ cấu kinh tế, đảm bảo phù hợp với quy hoạch; tăng cường phát triển sản xuất, cơ cấu lại ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới bền vững trên cơ sở đẩy mạnh HTX, liên kết, ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ, gắn sản xuất với thị trường, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và tăng giá trị sản phẩm.

Tổ chức thực hiện có hiệu quả chương trình “Mỗi xã, phường một sản phẩm”. Bám sát định hướng phát triển kinh tế - xã hội của huyện, tỉnh để thực hiện tốt các chương trình, dự án gắn với khai thác và phát huy có hiệu quả các tiềm năng, lợi thế sẵn có của địa phương; khai thác và sử dụng hiệu quả các công trình đã đầu tư; thực hiện tốt công tác phòng, chống thiên tai, dịch bệnh và phong trào bảo vệ, nâng cao môi trường sống của người dân nông thôn. Chú trọng công tác cải cách hành chính. Xây dựng kế hoạch chi tiết, cụ thể, giữ vững các tiêu chí đã đạt nông thôn mới; thực hiện đồng bộ các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; tập trung huy động nguồn lực để tiếp tục xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, để nông thôn là nơi đáng sống, nơi đáng tìm đến và nơi quay về.

Chính quyền xã tặng Giấy khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới.

Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của Chủ tịch UBND tỉnh, đồng chí Đinh Quang Tuyên- Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh trao quyết định công nhận xã đạt chuẩn NTM cho xã Thanh Thịnh. Nhân dịp này, nhiều tập thể, cá nhân của địa phương được UBND tỉnh, huyện Chợ Mới và xã khen thưởng./.

Lý Dũng


Ý kiến bạn đọc