Bạch Thông chung sức xây dựng huyện nông thôn mới

07:22, 31/05/2022

Theo kế hoạch được tỉnh giao, Bạch Thông phấn đấu trở thành huyện nông thôn mới vào năm 2025. Các nguồn lực đầu tư của Nhà nước, phát huy sức mạnh nội lực với sự tham gia tích cực, chủ động của toàn bộ hệ thống chính trị, đặc biệt là sự đồng thuận của người dân được địa phương xác định là “chìa khóa” trong xây dựng huyện nông thôn mới.

Người dân xã Quân Hà góp tiền, ngày công làm đường nội đồng.
Người dân xã Quân Hà góp tiền, ngày công làm đường nội đồng.

So với nhiều xã khác trong huyện, Vũ Muộn không có nhiều lợi thế về điều kiện tự nhiên, vị trí địa lý, tài nguyên trong phát triển kinh tế - xã hội. Với khát vọng vươn lên, những năm qua, cấp ủy đảng, chính quyền địa phương đã có nhiều nỗ lực để tạo sinh kế, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống cho người dân, tạo đà và lực cho công cuộc xây dựng nông thôn mới.

Đồng chí Đinh Quang Trực- Bí thư Đảng ủy xã Vũ Muộn cho biết: "Qua rà soát sơ bộ, đến nay Vũ Muộn đã hoàn thành 14/19 tiêu chí nông thôn mới. Để về đích xây dựng nông thôn mới vào năm 2023, xã phải rất nỗ lực hoàn thành các tiêu chí chưa đạt gồm: Thu nhập, Hộ nghèo, Môi trường và An toàn thực phẩm, Trường học, Cơ sở vật chất văn hóa. Đồng thời củng cố và nâng cao các tiêu chí còn lại. Trong đó, tiêu chí về Hộ nghèo và Thu nhập là những tiêu chí khó, cần nỗ lực vượt bậc. Hiện tại, tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn đa chiều mới của xã còn gần 40%, con số này phải giảm về dưới 12% vào cuối năm 2023. Thu nhập của người dân cũng phải tăng từ 26 triệu đồng/người/năm (năm 2021) lên 39 triệu đồng/người/năm. Đây thực sự là những thử thách rất lớn nhưng chúng tôi quyết tâm hoàn thành giúp đưa Vũ Muộn về đích trong xây dựng nông thôn mới, đồng thời cũng góp phần xây dựng huyện nông thôn mới. Tập trung phát triển đàn dê (hiện có hơn 1.000 con), vỗ béo trâu, bò, mở rộng cây hồi (200ha) và nâng cao hiệu quả cây nguyên liệu thuốc lá là những mũi nhọn xã sẽ tập trung thực hiện để nâng cao thu nhập, giảm tỷ lệ hộ nghèo của địa phương".

Đặt mục tiêu về đích ngay trong năm nay nên xã Tân Tú đang dồn toàn lực cho nhiệm vụ trọng tâm này. Từ nguồn vốn hỗ trợ của huyện, xã dành khoảng 300 triệu đồng để bổ sung, hoàn thiện tiêu chí Quy hoạch. Gần 400 triệu đồng thực hiện các mô hình kinh tế theo chuỗi giá trị như: Nuôi lợn bản địa, trồng măng tây, trồng lúa chất lượng cao nhằm nâng cao thu nhập, giảm tỷ lệ hộ nghèo của địa phương theo tiêu chuẩn chung của xã nông thôn mới. 600 triệu đồng xây dựng nhà văn hóa thôn Bình Môn và Quyết Thắng. Cùng với đó, xã cũng kết hợp nguồn lực từ Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030 để hoàn thiện những hạ tầng thiết yếu khác, trong đó có đường giao thông, nhà văn hóa thôn và công trình thủy lợi.

Theo quy định, để được công nhận huyện nông thôn mới phải đáp ứng được những tiêu chí như: 100% số xã trên địa bàn đạt chuẩn nông thôn mới (đáp ứng đầy đủ mức đạt chuẩn theo yêu cầu của Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025); ít nhất 10% số xã trên địa bàn đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao (đáp ứng đầy đủ mức đạt chuẩn theo yêu cầu của Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021 - 2025); 100% số thị trấn trên địa bàn đạt chuẩn đô thị văn minh; tỷ lệ hài lòng của người dân trên địa bàn đối với kết quả xây dựng nông thôn mới của huyện đạt từ 90% trở lên (trong đó có tỷ lệ hài lòng của người dân ở từng xã đối với kết quả thực hiện từng nội dung xây dựng nông thôn mới đạt từ 80% trở lên); đạt các tiêu chí huyện nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025, bao gồm các tiêu chí về: Giao thông, quy hoạch, điện, y tế, văn hóa, giáo dục, kinh tế…

Bộ mặt nhiều thôn quê của huyện Bạch Thông đang khởi sắc.
Diện mạo nhiều thôn quê của huyện Bạch Thông đang khởi sắc.

Đến hết năm 2021, huyện Bạch Thông có 4/13 xã đạt chuẩn nông thôn mới; 9/13 xã đạt từ 10-14 tiêu chí; không còn xã nào đạt dưới 10 tiêu chí; 07 thôn đạt thôn nông thôn mới… Trong năm 2022, huyện phấn đấu có 01 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; 02 xã đạt chuẩn nông thôn mới; 23 thôn đạt chuẩn thôn nông thôn mới; bình quân đạt 15 tiêu chí/xã…

Đồng chí Đỗ Thị Hiền- Bí thư Huyện ủy Bạch Thông cho biết: "Được tỉnh giao nhiệm vụ xây dựng huyện nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025 là vinh dự nhưng cũng trách nặng nề đòi hỏi nỗ lực và quyết tâm cao của toàn bộ hệ thống chính trị và người dân toàn huyện. Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đã thông qua Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ sáu (khóa XII) về lãnh đạo thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 - 2025, trong đó xác định rõ lộ trình về đích nông thôn mới của 09 xã chưa đạt chuẩn, lộ trình xây dựng xã nông thôn mới nâng cao, xã nông thôn mới kiểu mẫu, đô thị văn minh và đặc biệt là hướng đích huyện nông thôn mới vào năm 2025. Trên cơ sở đó, cấp huyện và cấp xã đều thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, trọng tâm là về xây dựng nông thôn mới.

Huyện đã tiến hành rà soát hiện trạng xây dựng nông thôn mới, đô thị văn mình tại các địa phương trên cơ sở đó đưa ra chỉ đạo, hướng dẫn cụ thể. Huyện đang hoàn thiện Đề án xây dựng nông thôn mới cấp huyện để xin ý kiến các sở, ngành, đoàn thể của tỉnh. Đồng thời, phát động cuộc vận động “Bạch Thông chung sức xây dựng huyện nông thôn mới”, nhằm huy động sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị và người dân vào nhiệm vụ chính trị quan trọng này. Trong xây dựng nông thôn mới, người dân vừa là chủ thể, cũng là đối tượng thụ hưởng chính nên huyện sẽ tập trung tuyên truyền, vận động nhằm khơi gợi, phát huy sức mạnh của mỗi người dân. Sự quan tâm hỗ trợ của Trung ương, của tỉnh, nỗ lực vượt khó của hệ thống chính trị và đồng thuận cao của người dân sẽ là "chìa khóa" để Bạch Thông sớm trở thành huyện nông thôn mới vào năm 2025"./.

 

Xuân Nghiệp


Ý kiến bạn đọc