Thành phố Bắc Kạn tiếp tục xây dựng nông thôn mới nâng cao

10:09, 29/04/2022

Với sự đồng lòng, chung sức của cả hệ thống chính trị và toàn thể Nhân dân, những năm qua, thành phố Bắc Kạn đã hoàn thành Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới, đời sống người dân được nâng cao, diện mạo nông thôn có nhiều khởi sắc, hạ tầng được đầu tư đồng bộ.

Thôn Bản Bung, xã Dương Quang phấn đấu hoàn thành mục tiêu thôn nông thôn mới.
Thôn Bản Bung, xã Dương Quang phấn đấu hoàn thành mục tiêu thôn nông thôn mới.

Năm 2011, thị xã Bắc Kạn có 04 xã thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới gồm: Nông Thượng, Dương Quang, Huyền Tụng, Xuất Hóa. Đến tháng 8/2012, thị xã Bắc Kạn được công nhận là đô thị loại III. Thông qua việc thành lập 02 phường Xuất Hóa, Huyền Tụng, tháng 3/2015 thị xã Bắc Kạn chính thức trở thành thành phố trực thuộc tỉnh. Vì vậy, thành phố Bắc Kạn còn 02 xã chưa hoàn thành Chương trình MTQG nông thôn mới là Nông Thượng và Dương Quang. Sau 10 năm thực hiện Chương trình, với sự đồng lòng, chung sức của cả hệ thống chính trị và toàn thể Nhân dân, năm 2021 thành phố Bắc Kạn đã hoàn thành nhiệm vụ đưa hai xã Nông Thượng, Dương Quang về đích nông thôn mới, góp phần đưa thành phố là địa phương đầu tiên hoàn thành Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh.

Thành phố đã ban hành nghị quyết, chuyên đề với mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể cho từng năm; lồng ghép các chương trình, dự án trên địa bàn; giao quyền chủ động cho người dân và cộng đồng trong xây dựng NTM; hỗ trợ đầu tư xây dựng giao thông nông thôn; thu gom, xử lý rác thải, chất thải; chính sách phát triển nông – lâm nghiệp, phát triển sản xuất; huy động, quản lý, sử dụng nguồn lực ngoài ngân sách nhà nước, nhất là huy động từ người dân... để thực hiện hoàn thành các tiêu chí nông thôn mới.

Trong 11 năm qua, các ban, ngành, đoàn thể của thành phố đã tuyên truyền, vận động người dân về xây dựng nông thôn mới thông qua các buổi họp thôn với hơn 510 cuộc, thu hút gần 20.000 lượt người tham dự. Tổ chức treo pa nô, băng rôn, khẩu hiệu, phát tài liệu, tờ gấp về nông thôn mới; thông qua các phương tiện thông tin đại chúng đã xây dựng và tuyên truyền thường xuyên các chuyên mục, gương điển hình, phóng sự về chủ đề xây dựng nông thôn mới, các bài viết về gương “Người tốt – việc tốt”, mô hình mới hiệu quả cho thu nhập cao. Tổ chức các buổi văn nghệ quần chúng; hội thi với nội dung tuyên truyền công tác xây dựng nông thôn mới… Nhiều cơ quan, đơn vị đã có những cách làm hay, hiệu quả, qua đó vận động được người dân tích cực tham gia. Điển hình như: Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Bắc Kạn phát động Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và phong trào “Bắc Kạn chung sức xây dựng nông thôn mới”; phối hợp với các đơn vị, địa phương trực tiếp tuyên truyền, vận động Nhân dân tham gia làm đường giao thông nông thôn, vệ sinh môi trường, xây dựng lò đốt rác thải, xây dựng mô hình nhà sạch, vườn đẹp.

Sau khi hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới, phong trào thi đua “Bắc Kạn chung sức xây dựng nông thôn mới” vẫn tiếp tục được thành phố triển khai rộng rãi đến toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và Nhân dân trên địa bàn. Đồng thời vận động cán bộ, công chức, viên chức và người lao động giúp đỡ về cơ sở vật chất, ủng hộ ngày công lao động vệ sinh đường làng, ngõ xóm, làm mới, sữa chữa đường bê tông, điện thắp sáng; tổ chức hướng dẫn khoa học kỹ thuật chăm sóc cây trồng, vật nuôi, phối hợp triển khai nhiệm vụ của các phòng phụ trách các tiêu chí... Cụ thể như: Vận động được hơn 380 ngày công lao động từ đoàn viên, thanh niên, cán bộ, công chức, hội viên phụ nữ (quy ra tiền khoảng 60 triệu đồng) để đổ bê tông đường nội thôn Nà Kẹn (dài 110m, rộng 1,5m); đổ sàn bê tông, thư viện và bồn hoa Trường THCS Nông Thượng; sửa đường nội thôn Nà Cưởm, xã Dương Quang (30m); trồng hoa tại đường thôn Bản Pẻn (chiều dài 200m); nạo vét kênh mương nội đồng trên địa bàn 02 xã (2.957m); trên 1.000 công lao động (quy ra tiền khoảng 300 triệu đồng); huy động cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân tham gia phát dọn, quét dọn đường làng ngõ xóm của 24/24 thôn với chiều dài gần 40km... Ngoài ra, thành phố huy động được 57 triệu đồng tiền mặt để hỗ trợ sửa đường dân sinh thôn Nà Bản, sửa chữa 01 phai đập tại xã Nông Thượng.

Thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố cùng các hội, đoàn thể đã tích cực tuyên truyền nhiều phong trào thiết thực gắn với chương trình xây dựng nông thôn mới và tổ chức triển khai đến các hội thành viên như: Hội LHPN thành phố đã duy trì, nhân rộng các mô hình thực hiện hiệu quả Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”; Ban Dân vận tiếp tục triển khai phát động mô hình “Dân vận khéo”; Hội Nông dân tiếp tục triển khai thực hiện mô hình “sạch nhà, tốt ruộng”, Thành đoàn hưởng ứng Chương trình “Thắp sáng đường ngõ, hẻm”...

Trong lĩnh vực nông nghiệp, một trong những mục tiêu quan trọng mà thành phố Bắc Kạn kiên trì thực hiện giúp người dân nâng cao thu nhập; cơ cấu lại ngành Nông nghiệp, phát triển mạnh kinh tế nông thôn, ứng dụng công nghệ cao, sản xuất nông nghiệp hữu cơ, sản phẩm có truy xuất nguồn gốc, gắn mã số, mã vạch để tăng khả năng cạnh tranh với sản phẩm khác. Các sản phẩm đặc trưng được chế biến sâu như: Sản phẩm nghệ của HTX Nông nghiệp Tân Thành, curcumin Bắc Hà, lạp sườn, rau trong nhà lưới, hạt cườm… Hiện nay, thành phố Bắc Kạn có 32 sản phẩm OCOP, trong đó có 11 sản phẩm đạt 4 sao, 21 sản phẩm đạt 3 sao.

Chất lượng hoạt động của cả hệ thống chính trị từ thành phố đến xã, thôn được nâng cao; năng lực, uy tín lãnh đạo của tổ chức cơ sở đảng và đảng viên được nâng lên; việc giáo dục chính trị tư tưởng, tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước được triển khai kịp thời. Đến nay, đội ngũ cán bộ đáp ứng về số lượng, chất lượng, các tổ chức chính trị đều được tổ chức đầy đủ. Hệ thống chính trị luôn được củng cố, kiện toàn, chất lượng hoạt động không ngừng nâng lên. Công tác quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo...

Đồng chí Dương Hữu Bường- Chủ tịch UBND thành phố Bắc Kạn cho biết: Xác định xây dựng nông thôn mới là quá trình thực hiện lâu dài (có điểm khởi đầu nhưng không có điểm kết thúc), là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội; đồng thời phát huy tối đa quyền làm chủ, sự chủ động của người dân, thành phố Bắc Kạn đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động với nhiều hình thức đa dạng, phong phú, tạo chuyển biến tích cực từ nhận thức đến hành động của người dân tham gia thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới, hướng tới mục tiêu phát triển nông thôn bền vững. Xây dựng, củng cố và nâng cao chất lượng, tiêu chí phát triển NTM gắn với phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo môi trường và đáp ứng nhu cầu đời sống vật chất, tinh thần của người dân...

Với những kết quả đạt được, trong những năm tiếp theo, thành phố Bắc Kạn tập trung chỉ đạo thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động xây dựng nông thôn mới gắn với Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; đẩy mạnh các phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” và “Bắc Kạn chung sức xây dựng nông thôn mới”, xem đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng của địa phương./.

Duy Khánh

 

 


Ý kiến bạn đọc