Ba Bể tập trung mọi nguồn lực xây dựng nông thôn mới

11:20, 29/08/2021

Năm 2021, huyện Ba Bể phấn đấu có thêm xã Thượng Giáo và 14 thôn đạt chuẩn nông thôn mới (NTM). Để thực hiện kế hoạch đề ra, huyện đang tập trung chỉ đạo các ngành, địa phương huy động tối đa mọi nguồn lực hỗ trợ các xã, thôn sớm về đích nông thôn mới.

Người dân xã Thượng Giáo trồng cây ổi trên đất ruộng đem lại hiệu quả kinh tế.

Năm 2021, huyện Ba Bể phấn đấu có thêm xã Thượng Giáo và 14 thôn đạt chuẩn NTM gồm: Nà Ngò, Thạch Ngõa 1 (xã Mỹ Phương); Pù Mắt, Nà Nao (Chu Hương); Lủng Điếc, Pác Châm (Bành Trạch); Khuổi Tăng, Bản Cải (Cao Thượng); Bản Chán (Đồng Phúc); Nà Chom (Quảng Khê); Nà Cọ (Hoàng Trĩ); Nà Hỏi (Phúc Lộc); Khuổi Luồm (Yến Dương); Bó Lù (Nam Mẫu).

Để sớm hoàn thành kế hoạch, ngay từ đầu năm, huyện đã chỉ đạo rà soát các tiêu chí NTM của các địa phương, các thôn, sau đó ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM năm 2021; kế hoạch của Huyện ủy Ba Bể về phân công giúp đỡ xã Thượng Giáo thực hiện một số nội dung trong Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2021, trong đó có tiêu chí số 9 về Nhà ở dân cư và tiêu chí số 17 về Môi trường và an toàn thực phẩm. Trên cơ sở đó, các chi, đảng bộ đã tuyên truyền, vận động Nhân dân bảo vệ môi trường, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, phát triển nông sản thế mạnh của địa phương, thay đổi tư duy phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa.

Công tác lãnh đạo, chỉ đạo được triển khai xuyên suốt từ huyện đến cơ sở, các thành viên Ban Chỉ đạo được phân công phụ trách hướng dẫn, đôn đốc các xã trong quá trình triển khai thực hiện. UBND huyện đã chỉ đạo kiện toàn bộ máy thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM từ cấp huyện đến cấp xã, trong đó 14 xã đã thành lập và kiện toàn Ban Chỉ đạo, Ban Quản lý xã, Ban phát triển thôn và Ban Giám sát cộng đồng. Huyện chỉ đạo lồng ghép nguồn vốn từ Dự án CSSP để ưu tiên đầu tư theo lộ trình quy hoạch xây dựng nông thôn mới của địa phương. Theo đó, chỉ đạo các xã thực hiện nguồn vốn đầu tư theo hướng giao cho cộng đồng hưởng lợi thực hiện với cơ chế "Nhà nước và Nhân dân cùng làm".

Bên cạnh đầu tư cơ sở hạ tầng nông thôn, huyện còn triển khai các chương trình, dự án hỗ trợ Nhân dân phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập, giảm nghèo. Trong đó: Hỗ trợ kinh phí 300 triệu đồng thực hiện mô hình trồng dưa hấu ở 03 thôn của xã Quảng Khê và 01 thôn của xã Yến Dương; mô hình canh tác lúa cải tiến tại 02 thôn của xã Mỹ Phương và 7 thôn của xã Thượng Giáo; mô hình cải tạo diện tích cây hồng không hạt ở Quảng Khê; phát triển cây chè hàng hóa ở xã Mỹ Phương...

Xã Thượng Giáo hiện đã hoàn thành 13/19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới, còn 6 tiêu chí phải hoàn thành trong năm nay. Do vậy, huyện đang tập trung mọi nguồn lực để hỗ trợ địa phương này sớm hoàn thành các tiêu chí chưa đạt. Cụ thể, đối với tiêu chí Thu nhập, năm 2021 huyện đã triển khai 04 dự án phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị gắn với tiêu thụ sản phẩm, tổng kinh phí hơn 1 tỷ đồng; 02 dự án hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp theo Nghị quyết 08/NQ-HĐND của HĐND tỉnh gồm chăn nuôi bò sinh sản và nuôi cá lồng.

Để hoàn thành tiêu chí Nhà ở dân cư, huyện kêu gọi các nguồn hỗ trợ để xóa 11 nhà tạm cho hộ nghèo trên địa bàn xã. Tiêu chí Môi trường và an toàn thực phẩm hiện đã được Trung tâm Y tế huyện hướng dẫn mẫu thiết kế xây dựng nhà tiêu hợp vệ sinh cho 68 hộ nghèo và cận nghèo... Bên cạnh khó khăn trong thực hiện tiêu chí Thu nhập, 05 tiêu chí còn lại đang được địa phương tích cực thực hiện.

Năm 2021, UBND huyện Ba Bể đã phân bổ kinh phí đầu tư dự án cải tạo, sửa chữa Trường Tiểu học và Trường Mầm non Thượng Giáo đạt trường chuẩn quốc gia; hỗ trợ xã thực hiện tiêu chí Quy hoạch, tiêu chí Thu nhập; mua trang thiết bị nhà văn hóa các thôn; làm đường thôn Khuổi Slưn, Nà Chả, Nà Ché.

Đồng chí Ma Thế Tuấn- Chủ tịch UBND xã Thượng Giáo cho biết: Ngay từ đầu năm, xã đã rà soát các tiêu chí và triển khai đồng bộ các giải pháp để nỗ lực hoàn thành các tiêu chí chưa đạt. Khó khăn nhất hiện nay là thực hiện tiêu chí Thu nhập, hiện xã xây dựng các mô hình chuyển đổi cơ cấu cây trồng, thực hiện các dự án liên kết theo chuỗi giá trị gắn với tiêu thụ sản phẩm; tuyên truyền, vận động người dân phát triển chăn nuôi trâu, bò theo hướng nâng cao giá trị gia tăng, thay đổi tập quán chăn thả tự nhiên, đầu tư chuồng trại theo hình thức nuôi nhốt vỗ béo…

Đối với các thôn đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới, huyện Ba Bể đã và đang tập trung chỉ đạo tiếp tục duy trì, giữ vững các tiêu chí đã đạt. Bên cạnh hỗ trợ xây dựng hạ tầng, các mô hình phát triển sản xuất, huyện còn chỉ đạo tăng cường tuyên truyền, vận động người dân thực hiện các tiêu chí về môi trường, xây dựng đời sống văn hóa, xây dựng quy ước, hương ước; lồng ghép các chương trình, vận động Nhân dân đóng góp ngày công xây dựng đường giao thông nông thôn, các công trình dân sinh phục vụ sinh hoạt và sản xuất.

Năm 2021 là năm nhiều khó khăn trong phát triển kinh tế - xã hội, vì vậy việc triển khai thực hiện mục tiêu xây dựng nông thôn mới cũng gặp không ít khó khăn, đặc biệt là chỉ tiêu các thôn nông thôn mới. Huyện Ba Bể quyết tâm, nỗ lực vượt qua khó khăn, phấn đấu hoàn thành mục tiêu xây dựng nông thôn mới./.

H. Thanh


Ý kiến bạn đọc