Hỗ trợ xây dựng hạ tầng cho hợp tác xã nông nghiệp

14:19, 10/06/2021

Khởi công từ cuối năm 2020, Dự án xây dựng xưởng sơ chế, chế biến, sân phơi, nhà kho cho hợp tác xã nông nghiệp đang được đẩy nhanh tiến độ thực hiện, sớm đưa vào sử dụng.

Dự án xây dựng xưởng sơ chế, chế biến, sân phơi, nhà kho cho HTX nông nghiệp có tổng mức đầu tư hơn 13 tỷ đồng từ nguồn vốn dự phòng thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 và nguồn đối ứng của các HTX. Trong đó, nguồn dự phòng 10% thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới hỗ trợ 80%, HTX đối ứng 20% tổng mức đầu tư.

Xưởng sản xuất, chế biến của HTX rượu chuối Tân Dân đã hoàn thành
Xưởng sản xuất, chế biến của HTX rượu chuối Tân Dân hiện đã hoàn thành.

Dự án do Sở NN&PTNT làm chủ đầu tư, 03 đơn vị hưởng lợi là: HTX Nông nghiệp Tân Thành, HTX rượu chuối Tân Dân (TP. Bắc Kạn), HTX Dịch vụ Nông nghiệp Hợp Giang (Bạch Thông). Mục tiêu của Dự án nhằm hỗ trợ các HTX tiêu biểu đầu tư xây dựng xưởng sơ chế, chế biến, sân phơi, nhà kho, trạm điện... để phát triển vùng nông nghiệp tập trung bền vững, từng bước tái cơ cấu ngành Nông nghiệp trên cơ sở khai thác, phát huy tiềm năng, thế mạnh sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh; hiện thực hóa mô hình tăng trưởng nông nghiệp theo hướng hàng hóa tập trung, ổn định sản xuất, tạo việc làm, thu hút lao động địa phương, nâng cao thu nhập cho người lao động, hoàn thiện diện mạo nông thôn, góp phần xây dựng nông thôn mới tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2016-2020. Tổng diện tích xây dựng nhà xưởng, nhà kho, sân phơi… của 3 HTX gần 10.000m2, ngoài ra mỗi HTX còn xây dựng 01 trạm biến áp để đảm bảo sản xuất.

Ông Quách Đăng Quý- Chi cục trưởng Chi cục Phát triển nông thôn tỉnh cho biết: "Đây là dự án triển khai đầu tiên nên trong quá trình chuẩn bị gặp rất nhiều khó khăn về trình tự, thủ tục. Ngoài ra, các HTX được lựa chọn hỗ trợ mặc dù là điển hình nhưng hầu hết đều thiếu vốn hoặc không có mặt bằng; việc chuẩn bị các thủ tục đầu tư và mặt bằng chiếm nhiều thời gian. Ngoài ra, tiến độ thực hiện một số công việc chậm là do ảnh hưởng của mưa lốc, dịch bệnh Covid-l9, việc huy động nguồn lực đối ứng của các HTX không đáp ứng yêu cầu như cam kết... đã làm ảnh hưởng đến tiến độ thi công".

Để nhanh chóng đưa vào sử dụng, bộ phận giúp việc quản lý Dự án đã yêu cầu các bên thực hiện bổ sung nhân lực, đẩy nhanh tiến độ xây dựng xưởng sơ chế, chế biến, sân phơi, nhà kho. Nhà thầu cần có biện pháp thi công phù hợp với điều kiện thời tiết mùa mưa, tăng nhân công, tăng ca kíp. Các HTX chủ động bố trí nguồn vốn đối ứng đảm bảo đồng bộ với việc thanh toán từ nguồn kinh phí ngân sách nhà nước. Đến thời điểm hiện nay, các hạng mục xây dựng tại HTX rượu chuối Tân Dân đã hoàn thành. HTX Nông nghiệp Tân Thành và HTX Dịch vụ Nông nghiệp Hợp Giang đang trong giai đoạn hoàn thiện xây dựng.

Giám đốc HTX Nông nghiệp Tân Thành Nguyễn Thị Minh chia sẻ: "Được sự hỗ trợ vốn của Nhà nước để xây dựng hạ tầng sản xuất chúng tôi rất phấn khởi. Tuy nhiên, do HTX còn yếu về tài chính, ngoài ra phải mua đất, quá trình chuyển đổi mục đích sử dụng kéo dài nên chậm tiến độ khoảng một tháng. Đến nay, các hạng mục công trình cơ bản đã hoàn thiện, chuẩn bị đưa vào sử dụng, kịp thời phục vụ nhu cầu sản xuất vụ thu hoạch nghệ năm 2021".

Các hạng mục xưởng sơ chế, chế biến, sân phơi… được đưa vào sử dụng sẽ góp phần thúc đẩy hoạt động sản xuất, kinh doanh của các đơn vị được hưởng lợi. Đồng thời, phát huy hiệu quả nguồn vốn chính sách của Nhà nước trong việc đẩy mạnh phát triển HTX và sản phẩm nông sản của tỉnh./.

Phan Quý 

 


Ý kiến bạn đọc