Cấp bổ sung nguồn kinh phí nông thôn mới cho các địa phương

08:12, 03/06/2021

UBND tỉnh vừa cấp bổ sung kinh phí từ nguồn tăng thu, tiết kiệm ngân sách cấp tỉnh năm 2020 chuyển nguồn sang năm 2021 cho các huyện: Bạch Thông, Ba Bể, Chợ Đồn, Na Rì, Pác Nặm và và Chợ Mới để hỗ trợ các xã về đích nông thôn mới năm 2021.

<span style="font-size:14pt"><span style="line-height:115%"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif">Diện mạo đổi thay nông thôn mới của Bản Luông, thôn Cây Thị, xã Mỹ Thanh (Bạch Thông).</span></span></span>
Cầu dân sinh Bản Luông - Cây Thị, xã Mỹ Thanh (Bạch Thông).

Tổng kinh phí được cấp là 23,241 tỷ đồng, được thực hiện theo các quyết định, gồm: Quyết định số 2268/QĐ-UBND ngày 10/12/2020 về việc giao chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách năm 2021; Quyết định số 701/QĐ-UBND ngày 20/5/2021; Quyết định số 442/QĐ-UBND ngày 01/4/2021 về việc bổ sung kinh phí từ nguồn tăng thu, tiết kiệm ngân sách cấp tỉnh năm 2020 chuyển nguồn sang năm 2021 cho UBND các huyện để hỗ trợ các xã về đích nông thôn mới năm 2021. 

Trên cơ sở đó, UBND các huyện chủ động sắp xếp các nội dung chi theo thứ tự ưu tiên, phân bổ chi tiết nguồn vốn phù hợp với tình hình thực tế của địa phương. Đối với nội dung hỗ trợ thực hiện các dự án phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị gắn với tiêu thụ sản phẩm, UBND các huyện chủ động rà soát nhu cầu, phê duyệt và điều chỉnh danh mục dự án để đảm bảo tính thời vụ của các dự án nông nghiệp và các bước triển khai tiếp theo đảm bảo đúng quy định./.

Bích Ngọc

 


Ý kiến bạn đọc